CUPRINS

Capitolul I: ELEMENTE CONCEPTUALE
1.1. Cursul de schimb
1.1.1. Cursul de schimb – definirea noţiunii
1.1.2. Lichiditatea internaţională şi convertibilitatea. Concepte
1.1.3. Cursul de schimb şi convertibilitatea
1.1.4. Cursulde schimb şi rata inflaţiei
1.1.5. Cursul de schimb şi rata dobânzii
1.2. Cotarea
1.3. Poziţia investiţională a economiei naţionale. Balanţa de plăţi
1.3.1. Sistemul conceptual al balanţei de plăţi
1.3.2. Sistemul dublei înregistrări
1.3.3. Structura balanţei de plăţi
1.3.4. Poziţia investiţională internaţională
1.3.5. Mecanisme de echilibrare

Capitolul II: FUNDAMENTE ŞI PRACTICI ALE REGIMULUI VALUTAR
2.1. Piaţa valutară
2.1.1. Piaţa valutară: concept, tipuri, factori de influenţă
2.1.2. Organizarea pieţei valutare
2.1.3. Participanţii pe piaţa valutară
2.1.4. Operaţiunile specifice pieţei valutare
2.2. Piaţa monetară
2.2.1. Politica economică, politica monetară: concepte
2.2.2. Obiectivele politicii monetare
2.2.3. Instrumentele politicii monetare
2.3. Regimul valutar
2.3.1. Regimul valutar, politica valutară: concepte
2.3.2. Tipuri de regimuri valutare

Capitolul III: REGIMUL VALUTAR ÎN ECONOMIA DE TRANZIŢIE
3.1. Tranziţia la economia de piaţă - locul relaţiilor financiar-valutare internaţionale
3.2. Caracteristici ale regimului valutar din ţările Europei Centrale şi Răsăritene
3.3. Succinte analize pe ţări ale regimului valutar
3.3.1. Ungaria
3.3.2. Polonia
3.3.3. Republica Cehă
3.3.4. Republica Slovacă
3.3.5. Bulgaria
3.3.6. Croaţia
3.3.7. Slovenia
3.3.8. Estonia
3.3.9. Lituania
3.3.10. Moldova
3.3.11. Ucraina
3.3.12. Federaţia Rusă

Capitolul IV: EVOLUŢIA REGIMULUI VALUTAR ÎN ROMÂNIA
4.1. Premisele trecerii la un nou regim valutar
4.2. Reforma regimului valutar
4.3. Obiectivele şi principalele măsuri ale politicii valutare promovate de Banca Naţională a României
4.4. Regimul valutar în prezent

Capitolul V: PIAŢA VALUTARĂ ÎN ROMÂNIA
5.1. Introducere
5.2. Piaţa valutară bancară - piaţa licitaţiilor valutare (fixing-ul)
5.3. Piaţa valutară interbancară
5.4. Cerinţe ale perfecţionării mecanismelor de piaţă în domeniul valutar

Capitolul VI: TRANZACŢIILE PE PIAŢA VALUTARĂ
6.1. Operaţiuni la vedere (spot)
6.1.1. Arbitrajul valutar
6.1.2. Desfăşurarea activităţii din Back-Office
6.2. Operaţiuni la termen (forward)
6.3. Riscurile analizate de băncile româneşti

ANEXE
Anexa 1 ; Anexa 2-10 ; Anexa 11-12 ; Anexa 13-14 ; Anexa 15 ; Anexa 16 ; Anexa 17 ; Anexa 18 ; Anexa 19 ; Anexa 20

BIBLIOGRAFIE